ข่าว.png

ข่าวสาร/กิจกรรม

เรียนดี กิจกรรมเด่น
ข่าวสาร กิจกรรม.jpg

ข่าวสารคณะ

IMG_5516.JPG

Campus Online 64

กำหนดการโครงการ Campus Online 64

กิจกรรมออนไลน์ของคณะนิเทศศาสตร์ ภายใต้สถานการณ์ Covid-19

รศ ดร อภิชัจ.JPG

รศ.ดร.อภิชัจ พุกสวัสดิ์

ประดับเข็ม.png

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565

ประดับเข็มนิเทศคุณธรรม
15.00 -16.00 น.

คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ขอเชิญคณบดี และคณาจารย์ร่วมพิธีประดับเข็มนิเทศศาสตร์คุณธรรม

รศ ดร อภิชัจ.JPG

รศ.ดร.อภิชัจ พุกสวัสดิ์

thumbnail.jpg

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565

ปัจฉิมนิเทศ นศ.ปี 4 รหัส 61
13.00-15.00 น.

ขอเชิญนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ

รศ ดร อภิชัจ.JPG

รศ.ดร.อภิชัจ พุกสวัสดิ์

ภาพกิจกรรม