ข่าว.png

ข่าวสาร/กิจกรรม

เรียนดี กิจกรรมเด่น

ข่าวสารคณะ

วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

กีฬาเครือข่ายนิเทศศาสตร์ 10 สถาบัน ณ ม.ศรีปทุม บางเขน

9:00 am

กิจกรรมการแข่งกีฬาเชื่อมความสามัคคี ความสัมพันธ์ของคณะนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย โดยมีทั้งการแข่งขันประกวดกองเชียร์ ฟุตซอลและแชร์บอล

รศ ดร อภิชัจ.JPG

รศ.ดร.อภิชัจ พุกสวัสดิ์

Campus Online 64

กำหนดการโครงการ Campus Online 64

กิจกรรมออนไลน์ของคณะนิเทศศาสตร์ ภายใต้สถานการณ์ Covid-19

รศ ดร อภิชัจ.JPG

รศ.ดร.อภิชัจ พุกสวัสดิ์

วันพฤหัสที่ 20 สิงหาคม 2564

ไหว้ครูคณะนิเทศศาสตร์ออนไลน์
9.00-9.50 น.

ขอเชิญนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูออนไลน์ เพื่อแสดงความเคารพคณาจารย์ทุกท่าน

รศ ดร อภิชัจ.JPG

รศ.ดร.อภิชัจ พุกสวัสดิ์

ภาพกิจกรรม