top of page

ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2559

ทำบุญซุ้มคณะ

Freshy Party

พิธีไหว้ครู

บายศรีสู่ขวัญ

รดน้ำสงกรานต์

พิธีไหว้หลวงปู่ไต้ฮงกง

รับปริญญา

bottom of page