ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2559

ทำบุญซุ้มคณะ

ทำบุญซุ้ม นิเทศศาสตร์ 59 (9)
ทำบุญซุ้ม นิเทศศาสตร์ 59 (6)
ทำบุญซุ้ม นิเทศศาสตร์ 59 (8)
ทำบุญซุ้ม นิเทศศาสตร์ 59 (7)
ทำบุญซุ้ม นิเทศศาสตร์ 59 (5)
ทำบุญซุ้ม นิเทศศาสตร์ 59 (2)
ทำบุญซุ้ม นิเทศศาสตร์ 59 (4)
ทำบุญซุ้ม นิเทศศาสตร์ 59 (10)
1/1

Freshy Party

freshy party นิเทศศาสตร์ 59 (9)
freshy party นิเทศศาสตร์ 59 (10)
freshy party นิเทศศาสตร์ 59 (8)
freshy party นิเทศศาสตร์ 59 (7)
freshy party นิเทศศาสตร์ 59 (6)
freshy party นิเทศศาสตร์ 59 (5)
freshy party นิเทศศาสตร์ 59 (2)
freshy party นิเทศศาสตร์ 59 (4)
freshy party นิเทศศาสตร์ 59 (1)
freshy party นิเทศศาสตร์ 59 (3)
1/1

พิธีไหว้ครู

ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 59 (10)
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 59 (9)
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 59 (7)
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 59 (8)
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 59 (6)
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 59 (5)
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 59 (2)
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 59 (3)
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 59 (4)
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 59 (1)
1/1

บายศรีสู่ขวัญ

บายศรีสู่ขวัญ นิเทศศาสตร์ 59 (10)
บายศรีสู่ขวัญ นิเทศศาสตร์ 59 (9)
บายศรีสู่ขวัญ นิเทศศาสตร์ 59 (7)
บายศรีสู่ขวัญ นิเทศศาสตร์ 59 (8)
บายศรีสู่ขวัญ นิเทศศาสตร์ 59 (6)
บายศรีสู่ขวัญ นิเทศศาสตร์ 59 (5)
บายศรีสู่ขวัญ นิเทศศาสตร์ 59 (1)
บายศรีสู่ขวัญ นิเทศศาสตร์ 59 (4)
บายศรีสู่ขวัญ นิเทศศาสตร์ 59 (2)
บายศรีสู่ขวัญ นิเทศศาสตร์ 59 (3)
1/1

รดน้ำสงกรานต์

รดน้ำสงกรานต์ นิเทศาสตร์ 59 (10)
รดน้ำสงกรานต์ นิเทศาสตร์ 59 (9)
รดน้ำสงกรานต์ นิเทศาสตร์ 59 (7)
รดน้ำสงกรานต์ นิเทศาสตร์ 59 (6)
รดน้ำสงกรานต์ นิเทศาสตร์ 59 (8)
รดน้ำสงกรานต์ นิเทศาสตร์ 59 (5)
รดน้ำสงกรานต์ นิเทศาสตร์ 59 (3)
รดน้ำสงกรานต์ นิเทศาสตร์ 59 (2)
รดน้ำสงกรานต์ นิเทศาสตร์ 59 (1)
รดน้ำสงกรานต์ นิเทศาสตร์ 59 (4)
1/1

พิธีไหว้หลวงปู่ไต้ฮงกง

ไหว้หลวงปู่ นิเทศศาสตร์ 59 (9)
ไหว้หลวงปู่ นิเทศศาสตร์ 59 (10)
ไหว้หลวงปู่ นิเทศศาสตร์ 59 (8)
ไหว้หลวงปู่ นิเทศศาสตร์ 59 (6)
ไหว้หลวงปู่ นิเทศศาสตร์ 59 (7)
ไหว้หลวงปู่ นิเทศศาสตร์ 59 (5)
ไหว้หลวงปู่ นิเทศศาสตร์ 59 (1)
ไหว้หลวงปู่ นิเทศศาสตร์ 59 (2)
ไหว้หลวงปู่ นิเทศศาสตร์ 59 (4)
ไหว้หลวงปู่ นิเทศศาสตร์ 59 (3)
1/1

รับปริญญา

รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 59 (10)
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 59 (9)
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 59 (8)
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 59 (6)
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 59 (7)
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 59 (5)
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 59 (4)
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 59 (1)
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 59 (2)
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 59 (3)
1/1