ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2559

ทำบุญซุ้มคณะ

ทำบุญซุ้ม นิเทศศาสตร์ 59 (9)
press to zoom
ทำบุญซุ้ม นิเทศศาสตร์ 59 (6)
press to zoom
ทำบุญซุ้ม นิเทศศาสตร์ 59 (8)
press to zoom
ทำบุญซุ้ม นิเทศศาสตร์ 59 (7)
press to zoom
ทำบุญซุ้ม นิเทศศาสตร์ 59 (5)
press to zoom
ทำบุญซุ้ม นิเทศศาสตร์ 59 (2)
press to zoom
ทำบุญซุ้ม นิเทศศาสตร์ 59 (4)
press to zoom
ทำบุญซุ้ม นิเทศศาสตร์ 59 (10)
press to zoom
1/1

Freshy Party

freshy party นิเทศศาสตร์ 59 (9)
press to zoom
freshy party นิเทศศาสตร์ 59 (10)
press to zoom
freshy party นิเทศศาสตร์ 59 (8)
press to zoom
freshy party นิเทศศาสตร์ 59 (7)
press to zoom
freshy party นิเทศศาสตร์ 59 (6)
press to zoom
freshy party นิเทศศาสตร์ 59 (5)
press to zoom
freshy party นิเทศศาสตร์ 59 (2)
press to zoom
freshy party นิเทศศาสตร์ 59 (4)
press to zoom
freshy party นิเทศศาสตร์ 59 (1)
press to zoom
freshy party นิเทศศาสตร์ 59 (3)
press to zoom
1/1

พิธีไหว้ครู

ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 59 (10)
press to zoom
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 59 (9)
press to zoom
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 59 (7)
press to zoom
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 59 (8)
press to zoom
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 59 (6)
press to zoom
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 59 (5)
press to zoom
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 59 (2)
press to zoom
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 59 (3)
press to zoom
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 59 (4)
press to zoom
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 59 (1)
press to zoom
1/1

บายศรีสู่ขวัญ

บายศรีสู่ขวัญ นิเทศศาสตร์ 59 (10)
press to zoom
บายศรีสู่ขวัญ นิเทศศาสตร์ 59 (9)
press to zoom
บายศรีสู่ขวัญ นิเทศศาสตร์ 59 (7)
press to zoom
บายศรีสู่ขวัญ นิเทศศาสตร์ 59 (8)
press to zoom
บายศรีสู่ขวัญ นิเทศศาสตร์ 59 (6)
press to zoom
บายศรีสู่ขวัญ นิเทศศาสตร์ 59 (5)
press to zoom
บายศรีสู่ขวัญ นิเทศศาสตร์ 59 (1)
press to zoom
บายศรีสู่ขวัญ นิเทศศาสตร์ 59 (4)
press to zoom
บายศรีสู่ขวัญ นิเทศศาสตร์ 59 (2)
press to zoom
บายศรีสู่ขวัญ นิเทศศาสตร์ 59 (3)
press to zoom
1/1

รดน้ำสงกรานต์

รดน้ำสงกรานต์ นิเทศาสตร์ 59 (10)
press to zoom
รดน้ำสงกรานต์ นิเทศาสตร์ 59 (9)
press to zoom
รดน้ำสงกรานต์ นิเทศาสตร์ 59 (7)
press to zoom
รดน้ำสงกรานต์ นิเทศาสตร์ 59 (6)
press to zoom
รดน้ำสงกรานต์ นิเทศาสตร์ 59 (8)
press to zoom
รดน้ำสงกรานต์ นิเทศาสตร์ 59 (5)
press to zoom
รดน้ำสงกรานต์ นิเทศาสตร์ 59 (3)
press to zoom
รดน้ำสงกรานต์ นิเทศาสตร์ 59 (2)
press to zoom
รดน้ำสงกรานต์ นิเทศาสตร์ 59 (1)
press to zoom
รดน้ำสงกรานต์ นิเทศาสตร์ 59 (4)
press to zoom
1/1

พิธีไหว้หลวงปู่ไต้ฮงกง

ไหว้หลวงปู่ นิเทศศาสตร์ 59 (9)
press to zoom
ไหว้หลวงปู่ นิเทศศาสตร์ 59 (10)
press to zoom
ไหว้หลวงปู่ นิเทศศาสตร์ 59 (8)
press to zoom
ไหว้หลวงปู่ นิเทศศาสตร์ 59 (6)
press to zoom
ไหว้หลวงปู่ นิเทศศาสตร์ 59 (7)
press to zoom
ไหว้หลวงปู่ นิเทศศาสตร์ 59 (5)
press to zoom
ไหว้หลวงปู่ นิเทศศาสตร์ 59 (1)
press to zoom
ไหว้หลวงปู่ นิเทศศาสตร์ 59 (2)
press to zoom
ไหว้หลวงปู่ นิเทศศาสตร์ 59 (4)
press to zoom
ไหว้หลวงปู่ นิเทศศาสตร์ 59 (3)
press to zoom
1/1

รับปริญญา

รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 59 (10)
press to zoom
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 59 (9)
press to zoom
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 59 (8)
press to zoom
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 59 (6)
press to zoom
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 59 (7)
press to zoom
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 59 (5)
press to zoom
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 59 (4)
press to zoom
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 59 (1)
press to zoom
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 59 (2)
press to zoom
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 59 (3)
press to zoom
1/1