ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2558

โครงการถ่ายภาพวัฒนธรรสัญจร ณ จังหวัดกาญจนบุรี

ถ่ายภาพวัฒนธรรม นิเทศศาสตร์ 58 (10)
press to zoom
ถ่ายภาพวัฒนธรรม นิเทศศาสตร์ 58 (8)
press to zoom
ถ่ายภาพวัฒนธรรม นิเทศศาสตร์ 58 (7)
press to zoom
ถ่ายภาพวัฒนธรรม นิเทศศาสตร์ 58 (4)
press to zoom
ถ่ายภาพวัฒนธรรม นิเทศศาสตร์ 58 (2)
press to zoom
ถ่ายภาพวัฒนธรรม นิเทศศาสตร์ 58 (3)
press to zoom
1/1

HCU Fair & Photo Exhibition

hcu fair นิเทศศาสตร์ 58 (9)
press to zoom
hcu fair นิเทศศาสตร์ 58 (10)
press to zoom
hcu fair นิเทศศาสตร์ 58 (7)
press to zoom
hcu fair นิเทศศาสตร์ 58 (6)
press to zoom
hcu fair นิเทศศาสตร์ 58 (4)
press to zoom
hcu fair นิเทศศาสตร์ 58 (1)
press to zoom
1/1

งานแสดงศิลปะร่วมสมัย

ศิลปะร่วมสมัย นิเทศศาสตร์ 58 (4)
press to zoom
ศิลปะร่วมสมัย นิเทศศาสตร์ 58 (2)
press to zoom
ศิลปะร่วมสมัย นิเทศศาสตร์ 58 (3)
press to zoom
ศิลปะร่วมสมัย นิเทศศาสตร์ 58 (5)
press to zoom
ศิลปะร่วมสมัย นิเทศศาสตร์ 58 (9)
press to zoom
ศิลปะร่วมสมัย นิเทศศาสตร์ 58 (7)
press to zoom
1/1

Freshy Party

freshy party นิเทศศาสตร์ 58 (10)
press to zoom
freshy party นิเทศศาสตร์ 58 (9)
press to zoom
freshy party นิเทศศาสตร์ 58 (7)
press to zoom
freshy party นิเทศศาสตร์ 58 (4)
press to zoom
freshy party นิเทศศาสตร์ 58 (1)
press to zoom
freshy party นิเทศศาสตร์ 58 (5)
press to zoom
1/1

คน 7 ประการกับงานโฆษณา

คน 7 ประการ นิเทศศาสตร์ 58 (9)
press to zoom
คน 7 ประการ นิเทศศาสตร์ 58 (8)
press to zoom
คน 7 ประการ นิเทศศาสตร์ 58 (10)
press to zoom
คน 7 ประการ นิเทศศาสตร์ 58 (7)
press to zoom
คน 7 ประการ นิเทศศาสตร์ 58 (4)
press to zoom
คน 7 ประการ นิเทศศาสตร์ 58 (6)
press to zoom
1/1

พิธีไหว้ครู

ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 58 (10)
press to zoom
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 58 (6)
press to zoom
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 58 (9)
press to zoom
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 58 (5)
press to zoom
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 58 (8)
press to zoom
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 58 (3)
press to zoom
1/1

งานสงกรานต์

สงกรานต์ นิเทศศาสตร์ 58 (9)
press to zoom
สงกรานต์ นิเทศศาสตร์ 58 (8)
press to zoom
สงกรานต์ นิเทศศาสตร์ 58 (7)
press to zoom
สงกรานต์ นิเทศศาสตร์ 58 (5)
press to zoom
สงกรานต์ นิเทศศาสตร์ 58 (2)
press to zoom
สงกรานต์ นิเทศศาสตร์ 58 (6)
press to zoom
1/1

กีฬาเครือข่ายนิเทศศาสตร์

กีฬาเครือข่าย นิเทศศาสตร์ 58 (6)
press to zoom
กีฬาเครือข่าย นิเทศศาสตร์ 58 (8)
press to zoom
กีฬาเครือข่าย นิเทศศาสตร์ 58 (7)
press to zoom
กีฬาเครือข่าย นิเทศศาสตร์ 58 (5)
press to zoom
กีฬาเครือข่าย นิเทศศาสตร์ 58 (4)
press to zoom
กีฬาเครือข่าย นิเทศศาสตร์ 58 (2)
press to zoom
1/1

byenior

byenior นิเทศศาสตร์ 58 (10)
press to zoom
byenior นิเทศศาสตร์ 58 (7)
press to zoom
byenior นิเทศศาสตร์ 58 (6)
press to zoom
byenior นิเทศศาสตร์ 58 (9)
press to zoom
byenior นิเทศศาสตร์ 58 (2)
press to zoom
byenior นิเทศศาสตร์ 58 (1)
press to zoom
1/1

พิธีบายศรีสู่ขวัญ

บายศรีสู่ชวัญ นิเทศศาสตร์ 58 (10)
press to zoom
บายศรีสู่ชวัญ นิเทศศาสตร์ 58 (8)
press to zoom
บายศรีสู่ชวัญ นิเทศศาสตร์ 58 (9)
press to zoom
บายศรีสู่ชวัญ นิเทศศาสตร์ 58 (5)
press to zoom
บายศรีสู่ชวัญ นิเทศศาสตร์ 58 (1)
press to zoom
บายศรีสู่ชวัญ นิเทศศาสตร์ 58 (3)
press to zoom
1/1

สหกิจศึกษานิทัศน์

สหกิจศึกษานิทัศน์ นิเทศศาสตร์ 58 (4)
press to zoom
สหกิจศึกษานิทัศน์ นิเทศศาสตร์ 58 (8)
press to zoom
สหกิจศึกษานิทัศน์ นิเทศศาสตร์ 58 (7)
press to zoom
สหกิจศึกษานิทัศน์ นิเทศศาสตร์ 58 (5)
press to zoom
สหกิจศึกษานิทัศน์ นิเทศศาสตร์ 58 (2)
press to zoom
สหกิจศึกษานิทัศน์ นิเทศศาสตร์ 58 (9)
press to zoom
1/1

ปฐมนิเทศ

ปฐมนิเทศ นิเทศศาสตร์ 58 (3)
press to zoom
ปฐมนิเทศ นิเทศศาสตร์ 58 (2)
press to zoom
ปฐมนิเทศ นิเทศศาสตร์ 58 (7)
press to zoom
ปฐมนิเทศ นิเทศศาสตร์ 58 (6)
press to zoom
ปฐมนิเทศ นิเทศศาสตร์ 58 (8)
press to zoom
ปฐมนิเทศ นิเทศศาสตร์ 58 (4)
press to zoom
1/1