ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2561

งานเลี้ยงฉลองปีใหม่กลุ่มวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล ภายใต้ธีม "Full Moon Party"

full moon party นิเทศศาตร์ 61 (10)
full moon party นิเทศศาตร์ 61 (9)
full moon party นิเทศศาตร์ 61 (5)
full moon party นิเทศศาตร์ 61 (8)
full moon party นิเทศศาตร์ 61 (7)
full moon party นิเทศศาตร์ 61 (6)
full moon party นิเทศศาตร์ 61 (4)
full moon party นิเทศศาตร์ 61 (3)
full moon party นิเทศศาตร์ 61 (2)
full moon party นิเทศศาตร์ 61 (1)
1/1

รับรางวัลสหกิจดีเด่น

สหกิจดีเด่น นิเทศศาสตร์ 62 (14)
สหกิจดีเด่น นิเทศศาสตร์ 62 (13)
สหกิจดีเด่น นิเทศศาสตร์ 62 (12)
สหกิจดีเด่น นิเทศศาสตร์ 62 (11)
สหกิจดีเด่น นิเทศศาสตร์ 62 (9)
สหกิจดีเด่น นิเทศศาสตร์ 62 (10)
สหกิจดีเด่น นิเทศศาสตร์ 62 (6)
สหกิจดีเด่น นิเทศศาสตร์ 62 (7)
สหกิจดีเด่น นิเทศศาสตร์ 62 (8)
สหกิจดีเด่น นิเทศศาสตร์ 62 (5)
สหกิจดีเด่น นิเทศศาสตร์ 62 (2)
สหกิจดีเด่น นิเทศศาสตร์ 62 (4)
สหกิจดีเด่น นิเทศศาสตร์ 62 (1)
สหกิจดีเด่น นิเทศศาสตร์ 62 (3)
1/1

Freshy Party

Freshy นิเทศศาสตร์ 62 (12)
Freshy นิเทศศาสตร์ 62 (11)
Freshy นิเทศศาสตร์ 62 (10)
Freshy นิเทศศาสตร์ 62 (9)
Freshy นิเทศศาสตร์ 62 (7)
Freshy นิเทศศาสตร์ 62 (8)
Freshy นิเทศศาสตร์ 62 (6)
Freshy นิเทศศาสตร์ 62 (5)
Freshy นิเทศศาสตร์ 62 (3)
Freshy นิเทศศาสตร์ 62 (1)
Freshy นิเทศศาสตร์ 62 (4)
Freshy นิเทศศาสตร์ 62 (2)
1/1

พิธีไหว้ครู

ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 62 (8)
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 62 (7)
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 62 (6)
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 62 (3)
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 62 (5)
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 62 (4)
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 62 (2)
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 62 (1)
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 62 (9)
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 62 (10)
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 62 (11)
1/1

Byenior

Byenior นิเทศศาสตร์ 61 (12)
Byenior นิเทศศาสตร์ 61 (11)
Byenior นิเทศศาสตร์ 61 (10)
Byenior นิเทศศาสตร์ 61 (9)
Byenior นิเทศศาสตร์ 61 (8)
Byenior นิเทศศาสตร์ 61 (7)
Byenior นิเทศศาสตร์ 61 (6)
Byenior นิเทศศาสตร์ 61 (5)
Byenior นิเทศศาสตร์ 61 (1)
Byenior นิเทศศาสตร์ 61 (4)
Byenior นิเทศศาสตร์ 61 (2)
Byenior นิเทศศาสตร์ 61 (3)
1/1

รำลึกหลวงปู่ไต้ฮงกง

รำลึกหลวงปู่นิเทศศาสตร์ 61 (10)
รำลึกหลวงปู่นิเทศศาสตร์ 61 (11)
รำลึกหลวงปู่นิเทศศาสตร์ 61 (12)
รำลึกหลวงปู่นิเทศศาสตร์ 61 (9)
รำลึกหลวงปู่นิเทศศาสตร์ 61 (8)
รำลึกหลวงปู่นิเทศศาสตร์ 61 (7)
รำลึกหลวงปู่นิเทศศาสตร์ 61 (6)
รำลึกหลวงปู่นิเทศศาสตร์ 61 (5)
รำลึกหลวงปู่นิเทศศาสตร์ 61 (2)
รำลึกหลวงปู่นิเทศศาสตร์ 61 (1)
รำลึกหลวงปู่นิเทศศาสตร์ 61 (3)
รำลึกหลวงปู่นิเทศศาสตร์ 61 (4)
1/1