top of page

ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2561

งานเลี้ยงฉลองปีใหม่กลุ่มวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล ภายใต้ธีม "Full Moon Party"

รับรางวัลสหกิจดีเด่น

Freshy Party

พิธีไหว้ครู

Byenior

รำลึกหลวงปู่ไต้ฮงกง

bottom of page