ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2561

งานเลี้ยงฉลองปีใหม่กลุ่มวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล ภายใต้ธีม "Full Moon Party"

full moon party นิเทศศาตร์ 61 (10)
press to zoom
full moon party นิเทศศาตร์ 61 (9)
press to zoom
full moon party นิเทศศาตร์ 61 (5)
press to zoom
full moon party นิเทศศาตร์ 61 (8)
press to zoom
full moon party นิเทศศาตร์ 61 (7)
press to zoom
full moon party นิเทศศาตร์ 61 (6)
press to zoom
full moon party นิเทศศาตร์ 61 (4)
press to zoom
full moon party นิเทศศาตร์ 61 (3)
press to zoom
full moon party นิเทศศาตร์ 61 (2)
press to zoom
full moon party นิเทศศาตร์ 61 (1)
press to zoom
1/1

รับรางวัลสหกิจดีเด่น

สหกิจดีเด่น นิเทศศาสตร์ 62 (14)
press to zoom
สหกิจดีเด่น นิเทศศาสตร์ 62 (13)
press to zoom
สหกิจดีเด่น นิเทศศาสตร์ 62 (12)
press to zoom
สหกิจดีเด่น นิเทศศาสตร์ 62 (11)
press to zoom
สหกิจดีเด่น นิเทศศาสตร์ 62 (9)
press to zoom
สหกิจดีเด่น นิเทศศาสตร์ 62 (10)
press to zoom
สหกิจดีเด่น นิเทศศาสตร์ 62 (6)
press to zoom
สหกิจดีเด่น นิเทศศาสตร์ 62 (7)
press to zoom
สหกิจดีเด่น นิเทศศาสตร์ 62 (8)
press to zoom
สหกิจดีเด่น นิเทศศาสตร์ 62 (5)
press to zoom
สหกิจดีเด่น นิเทศศาสตร์ 62 (2)
press to zoom
สหกิจดีเด่น นิเทศศาสตร์ 62 (4)
press to zoom
สหกิจดีเด่น นิเทศศาสตร์ 62 (1)
press to zoom
สหกิจดีเด่น นิเทศศาสตร์ 62 (3)
press to zoom
1/1

Freshy Party

Freshy นิเทศศาสตร์ 62 (12)
press to zoom
Freshy นิเทศศาสตร์ 62 (11)
press to zoom
Freshy นิเทศศาสตร์ 62 (10)
press to zoom
Freshy นิเทศศาสตร์ 62 (9)
press to zoom
Freshy นิเทศศาสตร์ 62 (7)
press to zoom
Freshy นิเทศศาสตร์ 62 (8)
press to zoom
Freshy นิเทศศาสตร์ 62 (6)
press to zoom
Freshy นิเทศศาสตร์ 62 (5)
press to zoom
Freshy นิเทศศาสตร์ 62 (3)
press to zoom
Freshy นิเทศศาสตร์ 62 (1)
press to zoom
Freshy นิเทศศาสตร์ 62 (4)
press to zoom
Freshy นิเทศศาสตร์ 62 (2)
press to zoom
1/1

พิธีไหว้ครู

ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 62 (8)
press to zoom
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 62 (7)
press to zoom
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 62 (6)
press to zoom
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 62 (3)
press to zoom
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 62 (5)
press to zoom
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 62 (4)
press to zoom
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 62 (2)
press to zoom
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 62 (1)
press to zoom
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 62 (9)
press to zoom
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 62 (10)
press to zoom
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 62 (11)
press to zoom
1/1

Byenior

Byenior นิเทศศาสตร์ 61 (12)
press to zoom
Byenior นิเทศศาสตร์ 61 (11)
press to zoom
Byenior นิเทศศาสตร์ 61 (10)
press to zoom
Byenior นิเทศศาสตร์ 61 (9)
press to zoom
Byenior นิเทศศาสตร์ 61 (8)
press to zoom
Byenior นิเทศศาสตร์ 61 (7)
press to zoom
Byenior นิเทศศาสตร์ 61 (6)
press to zoom
Byenior นิเทศศาสตร์ 61 (5)
press to zoom
Byenior นิเทศศาสตร์ 61 (1)
press to zoom
Byenior นิเทศศาสตร์ 61 (4)
press to zoom
Byenior นิเทศศาสตร์ 61 (2)
press to zoom
Byenior นิเทศศาสตร์ 61 (3)
press to zoom
1/1

รำลึกหลวงปู่ไต้ฮงกง

รำลึกหลวงปู่นิเทศศาสตร์ 61 (10)
press to zoom
รำลึกหลวงปู่นิเทศศาสตร์ 61 (11)
press to zoom
รำลึกหลวงปู่นิเทศศาสตร์ 61 (12)
press to zoom
รำลึกหลวงปู่นิเทศศาสตร์ 61 (9)
press to zoom
รำลึกหลวงปู่นิเทศศาสตร์ 61 (8)
press to zoom
รำลึกหลวงปู่นิเทศศาสตร์ 61 (7)
press to zoom
รำลึกหลวงปู่นิเทศศาสตร์ 61 (6)
press to zoom
รำลึกหลวงปู่นิเทศศาสตร์ 61 (5)
press to zoom
รำลึกหลวงปู่นิเทศศาสตร์ 61 (2)
press to zoom
รำลึกหลวงปู่นิเทศศาสตร์ 61 (1)
press to zoom
รำลึกหลวงปู่นิเทศศาสตร์ 61 (3)
press to zoom
รำลึกหลวงปู่นิเทศศาสตร์ 61 (4)
press to zoom
1/1