ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2560

Freshy Party

Freshy party นิเทศศาสตร์ 60 (10)
Freshy party นิเทศศาสตร์ 60 (9)
Freshy party นิเทศศาสตร์ 60 (5)
Freshy party นิเทศศาสตร์ 60 (6)
Freshy party นิเทศศาสตร์ 60 (7)
Freshy party นิเทศศาสตร์ 60 (8)
Freshy party นิเทศศาสตร์ 60 (1)
Freshy party นิเทศศาสตร์ 60 (2)
Freshy party นิเทศศาสตร์ 60 (4)
Freshy party นิเทศศาสตร์ 60 (3)
1/1

พิธีไหว้ครู

ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 60 (10)
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 60 (9)
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 60 (8)
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 60 (5)
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 60 (7)
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 60 (6)
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 60 (2)
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 60 (4)
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 60 (1)
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 60 (3)
1/1

Workshop and Ad Awards

workshop and ad award นิเทศศาสตร์ 60 (9)
workshop and ad award นิเทศศาสตร์ 60 (10
workshop and ad award นิเทศศาสตร์ 60 (7)
workshop and ad award นิเทศศาสตร์ 60 (8)
workshop and ad award นิเทศศาสตร์ 60 (6)
workshop and ad award นิเทศศาสตร์ 60 (5)
workshop and ad award นิเทศศาสตร์ 60 (3)
workshop and ad award นิเทศศาสตร์ 60 (4)
workshop and ad award นิเทศศาสตร์ 60 (1)
workshop and ad award นิเทศศาสตร์ 60 (2)
1/1

Byenior

byenior นิเทศศาสตร์ 60 (9)
byenior นิเทศศาสตร์ 60 (10)
byenior นิเทศศาสตร์ 60 (8)
byenior นิเทศศาสตร์ 60 (7)
byenior นิเทศศาสตร์ 60 (6)
byenior นิเทศศาสตร์ 60 (5)
byenior นิเทศศาสตร์ 60 (1)
byenior นิเทศศาสตร์ 60 (2)
byenior นิเทศศาสตร์ 60 (3)
byenior นิเทศศาสตร์ 60 (4)
1/1

รำลึกหลวงปู่ไต้ฮงกง

รำลึกหลวงปู่ นิเทศศาสตร์ 60 (9)
รำลึกหลวงปู่ นิเทศศาสตร์ 60 (10)
รำลึกหลวงปู่ นิเทศศาสตร์ 60 (8)
รำลึกหลวงปู่ นิเทศศาสตร์ 60 (6)
รำลึกหลวงปู่ นิเทศศาสตร์ 60 (7)
รำลึกหลวงปู่ นิเทศศาสตร์ 60 (5)
รำลึกหลวงปู่ นิเทศศาสตร์ 60 (3)
รำลึกหลวงปู่ นิเทศศาสตร์ 60 (2)
รำลึกหลวงปู่ นิเทศศาสตร์ 60 (1)
รำลึกหลวงปู่ นิเทศศาสตร์ 60 (4)
1/1

รับปริญญา

รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 60 (10)
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 60 (9)
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 60 (8)
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 60 (7)
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 60 (6)
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 60 (5)
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 60 (1)
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 60 (2)
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 60 (3)
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 60 (4)
1/1