ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2560

Freshy Party

Freshy party นิเทศศาสตร์ 60 (10)
press to zoom
Freshy party นิเทศศาสตร์ 60 (9)
press to zoom
Freshy party นิเทศศาสตร์ 60 (5)
press to zoom
Freshy party นิเทศศาสตร์ 60 (6)
press to zoom
Freshy party นิเทศศาสตร์ 60 (7)
press to zoom
Freshy party นิเทศศาสตร์ 60 (8)
press to zoom
Freshy party นิเทศศาสตร์ 60 (1)
press to zoom
Freshy party นิเทศศาสตร์ 60 (2)
press to zoom
Freshy party นิเทศศาสตร์ 60 (4)
press to zoom
Freshy party นิเทศศาสตร์ 60 (3)
press to zoom
1/1

พิธีไหว้ครู

ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 60 (10)
press to zoom
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 60 (9)
press to zoom
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 60 (8)
press to zoom
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 60 (5)
press to zoom
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 60 (7)
press to zoom
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 60 (6)
press to zoom
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 60 (2)
press to zoom
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 60 (4)
press to zoom
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 60 (1)
press to zoom
ไหว้ครู นิเทศศาสตร์ 60 (3)
press to zoom
1/1

Workshop and Ad Awards

workshop and ad award นิเทศศาสตร์ 60 (9)
press to zoom
workshop and ad award นิเทศศาสตร์ 60 (10
press to zoom
workshop and ad award นิเทศศาสตร์ 60 (7)
press to zoom
workshop and ad award นิเทศศาสตร์ 60 (8)
press to zoom
workshop and ad award นิเทศศาสตร์ 60 (6)
press to zoom
workshop and ad award นิเทศศาสตร์ 60 (5)
press to zoom
workshop and ad award นิเทศศาสตร์ 60 (3)
press to zoom
workshop and ad award นิเทศศาสตร์ 60 (4)
press to zoom
workshop and ad award นิเทศศาสตร์ 60 (1)
press to zoom
workshop and ad award นิเทศศาสตร์ 60 (2)
press to zoom
1/1

Byenior

byenior นิเทศศาสตร์ 60 (9)
press to zoom
byenior นิเทศศาสตร์ 60 (10)
press to zoom
byenior นิเทศศาสตร์ 60 (8)
press to zoom
byenior นิเทศศาสตร์ 60 (7)
press to zoom
byenior นิเทศศาสตร์ 60 (6)
press to zoom
byenior นิเทศศาสตร์ 60 (5)
press to zoom
byenior นิเทศศาสตร์ 60 (1)
press to zoom
byenior นิเทศศาสตร์ 60 (2)
press to zoom
byenior นิเทศศาสตร์ 60 (3)
press to zoom
byenior นิเทศศาสตร์ 60 (4)
press to zoom
1/1

รำลึกหลวงปู่ไต้ฮงกง

รำลึกหลวงปู่ นิเทศศาสตร์ 60 (9)
press to zoom
รำลึกหลวงปู่ นิเทศศาสตร์ 60 (10)
press to zoom
รำลึกหลวงปู่ นิเทศศาสตร์ 60 (8)
press to zoom
รำลึกหลวงปู่ นิเทศศาสตร์ 60 (6)
press to zoom
รำลึกหลวงปู่ นิเทศศาสตร์ 60 (7)
press to zoom
รำลึกหลวงปู่ นิเทศศาสตร์ 60 (5)
press to zoom
รำลึกหลวงปู่ นิเทศศาสตร์ 60 (3)
press to zoom
รำลึกหลวงปู่ นิเทศศาสตร์ 60 (2)
press to zoom
รำลึกหลวงปู่ นิเทศศาสตร์ 60 (1)
press to zoom
รำลึกหลวงปู่ นิเทศศาสตร์ 60 (4)
press to zoom
1/1

รับปริญญา

รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 60 (10)
press to zoom
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 60 (9)
press to zoom
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 60 (8)
press to zoom
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 60 (7)
press to zoom
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 60 (6)
press to zoom
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 60 (5)
press to zoom
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 60 (1)
press to zoom
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 60 (2)
press to zoom
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 60 (3)
press to zoom
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 60 (4)
press to zoom
1/1