ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2563

นำเสนอโครงงานพิเศษกลุ่มวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล

บูธต_9.4_๒๐๑๒๑๘
press to zoom
บูธต_10.4_๒๐๑๒๑๘
press to zoom
บูธต_8.4_๒๐๑๒๑๘
press to zoom
บูธต_7.4_๒๐๑๒๑๘
press to zoom
บูธต_5.4_๒๐๑๒๑๘
press to zoom
บูธต_6.4_๒๐๑๒๑๘
press to zoom
บูธต_4.4_๒๐๑๒๑๘
press to zoom
บูธต_3.4_๒๐๑๒๑๘
press to zoom
บูธต_1.4_๒๐๑๒๑๘
press to zoom
บูธต.4_๒๐๑๒๑๘
press to zoom
บูธต_0.4_๒๐๑๒๑๘
press to zoom
บูธต_2.4_๒๐๑๒๑๘
press to zoom
บูธต_11.4_๒๐๑๒๑๘
press to zoom
1/1

งาน Open House ณ โรบินสันลาดกระบัง

Open house โรบินสันลาดกระบัง 01 (12)
press to zoom
Open house โรบินสันลาดกระบัง 01 (11)
press to zoom
Open house โรบินสันลาดกระบัง 01 (10)
press to zoom
Open house โรบินสันลาดกระบัง 01 (9)
press to zoom
Open house โรบินสันลาดกระบัง 01 (7)
press to zoom
Open house โรบินสันลาดกระบัง 01 (8)
press to zoom
Open house โรบินสันลาดกระบัง 01 (6)
press to zoom
Open house โรบินสันลาดกระบัง 01 (5)
press to zoom
Open house โรบินสันลาดกระบัง 01 (4)
press to zoom
Open house โรบินสันลาดกระบัง 01 (3)
press to zoom
Open house โรบินสันลาดกระบัง 01 (2)
press to zoom
Open house โรบินสันลาดกระบัง 01 (1)
press to zoom
1/1

ศึกษาดูงานวิชาแนวคิดนวัตกรรมเพื่อการออกแบบสื่อดิจิทัล

ศึกษาดูงาน DMDนิเทศศาสตร์ 63 (14)
press to zoom
ศึกษาดูงาน DMDนิเทศศาสตร์ 63 (13)
press to zoom
ศึกษาดูงาน DMDนิเทศศาสตร์ 63 (11)
press to zoom
ศึกษาดูงาน DMDนิเทศศาสตร์ 63 (12)
press to zoom
ศึกษาดูงาน DMDนิเทศศาสตร์ 63 (10)
press to zoom
ศึกษาดูงาน DMDนิเทศศาสตร์ 63 (9)
press to zoom
ศึกษาดูงาน DMDนิเทศศาสตร์ 63 (7)
press to zoom
ศึกษาดูงาน DMDนิเทศศาสตร์ 63 (8)
press to zoom
ศึกษาดูงาน DMDนิเทศศาสตร์ 63 (5)
press to zoom
ศึกษาดูงาน DMDนิเทศศาสตร์ 63 (6)
press to zoom
ศึกษาดูงาน DMDนิเทศศาสตร์ 63 (4)
press to zoom
ศึกษาดูงาน DMDนิเทศศาสตร์ 63 (1)
press to zoom
ศึกษาดูงาน DMDนิเทศศาสตร์ 63 (3)
press to zoom
ศึกษาดูงาน DMDนิเทศศาสตร์ 63 (2)
press to zoom
1/1

รับปริญญา 2563

รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 63 (1)
press to zoom
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 63 (4)
press to zoom
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 63 (3)
press to zoom
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 63 (16)
press to zoom
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 63 (15)
press to zoom
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 63 (14)
press to zoom
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 63 (13)
press to zoom
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 63 (12)
press to zoom
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 63 (9)
press to zoom
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 63 (11)
press to zoom
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 63 (10)
press to zoom
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 63 (7)
press to zoom
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 63 (5)
press to zoom
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 63 (6)
press to zoom
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 63 (8)
press to zoom
1/1

มัชฌิมนิเทศ

มัชฌิม 1 นิเทศศาสตร์ หัวเฉียว 63 (9)
press to zoom
มัชฌิม 1 นิเทศศาสตร์ หัวเฉียว 63 (8)
press to zoom
มัชฌิม 1 นิเทศศาสตร์ หัวเฉียว 63 (6)
press to zoom
มัชฌิม 1 นิเทศศาสตร์ หัวเฉียว 63 (7)
press to zoom
มัชฌิม 1 นิเทศศาสตร์ หัวเฉียว 63 (5)
press to zoom
มัชฌิม 1 นิเทศศาสตร์ หัวเฉียว 63 (1)
press to zoom
มัชฌิม 1 นิเทศศาสตร์ หัวเฉียว 63 (2)
press to zoom
มัชฌิม 1 นิเทศศาสตร์ หัวเฉียว 63 (3)
press to zoom
มัชฌิม 1 นิเทศศาสตร์ หัวเฉียว 63 (4)
press to zoom
1/1

ปฐมนิเทศ 2563

ปฐมนิเทศ 63 (6)
press to zoom
ปฐมนิเทศ 63 (7)
press to zoom
ปฐมนิเทศ 63 (5)
press to zoom
ปฐมนิเทศ 63 (4)
press to zoom
ปฐมนิเทศ 63 (3)
press to zoom
ปฐมนิเทศ 63 (2)
press to zoom
ปฐมนิเทศ 63 (1)
press to zoom
ปฐมนิเทศ 63 (15)
press to zoom
ปฐมนิเทศ 63 (12)
press to zoom
ปฐมนิเทศ 63 (14)
press to zoom
ปฐมนิเทศ 63 (13)
press to zoom
ปฐมนิเทศ 63 (9)
press to zoom
ปฐมนิเทศ 63 (10)
press to zoom
ปฐมนิเทศ 63 (11)
press to zoom
ปฐมนิเทศ 63 (8)
press to zoom
1/1