ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2563

นำเสนอโครงงานพิเศษกลุ่มวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล

บูธต_9.4_๒๐๑๒๑๘
บูธต_10.4_๒๐๑๒๑๘
บูธต_8.4_๒๐๑๒๑๘
บูธต_7.4_๒๐๑๒๑๘
บูธต_5.4_๒๐๑๒๑๘
บูธต_6.4_๒๐๑๒๑๘
บูธต_4.4_๒๐๑๒๑๘
บูธต_3.4_๒๐๑๒๑๘
บูธต_1.4_๒๐๑๒๑๘
บูธต.4_๒๐๑๒๑๘
บูธต_0.4_๒๐๑๒๑๘
บูธต_2.4_๒๐๑๒๑๘
บูธต_11.4_๒๐๑๒๑๘
1/1

งาน Open House ณ โรบินสันลาดกระบัง

Open house โรบินสันลาดกระบัง 01 (12)
Open house โรบินสันลาดกระบัง 01 (11)
Open house โรบินสันลาดกระบัง 01 (10)
Open house โรบินสันลาดกระบัง 01 (9)
Open house โรบินสันลาดกระบัง 01 (7)
Open house โรบินสันลาดกระบัง 01 (8)
Open house โรบินสันลาดกระบัง 01 (6)
Open house โรบินสันลาดกระบัง 01 (5)
Open house โรบินสันลาดกระบัง 01 (4)
Open house โรบินสันลาดกระบัง 01 (3)
Open house โรบินสันลาดกระบัง 01 (2)
Open house โรบินสันลาดกระบัง 01 (1)
1/1

ศึกษาดูงานวิชาแนวคิดนวัตกรรมเพื่อการออกแบบสื่อดิจิทัล

ศึกษาดูงาน DMDนิเทศศาสตร์ 63 (14)
ศึกษาดูงาน DMDนิเทศศาสตร์ 63 (13)
ศึกษาดูงาน DMDนิเทศศาสตร์ 63 (11)
ศึกษาดูงาน DMDนิเทศศาสตร์ 63 (12)
ศึกษาดูงาน DMDนิเทศศาสตร์ 63 (10)
ศึกษาดูงาน DMDนิเทศศาสตร์ 63 (9)
ศึกษาดูงาน DMDนิเทศศาสตร์ 63 (7)
ศึกษาดูงาน DMDนิเทศศาสตร์ 63 (8)
ศึกษาดูงาน DMDนิเทศศาสตร์ 63 (5)
ศึกษาดูงาน DMDนิเทศศาสตร์ 63 (6)
ศึกษาดูงาน DMDนิเทศศาสตร์ 63 (4)
ศึกษาดูงาน DMDนิเทศศาสตร์ 63 (1)
ศึกษาดูงาน DMDนิเทศศาสตร์ 63 (3)
ศึกษาดูงาน DMDนิเทศศาสตร์ 63 (2)
1/1

รับปริญญา 2563

รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 63 (1)
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 63 (4)
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 63 (3)
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 63 (16)
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 63 (15)
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 63 (14)
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 63 (13)
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 63 (12)
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 63 (9)
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 63 (11)
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 63 (10)
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 63 (7)
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 63 (5)
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 63 (6)
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 63 (8)
1/1

มัชฌิมนิเทศ

มัชฌิม 1 นิเทศศาสตร์ หัวเฉียว 63 (9)
มัชฌิม 1 นิเทศศาสตร์ หัวเฉียว 63 (8)
มัชฌิม 1 นิเทศศาสตร์ หัวเฉียว 63 (6)
มัชฌิม 1 นิเทศศาสตร์ หัวเฉียว 63 (7)
มัชฌิม 1 นิเทศศาสตร์ หัวเฉียว 63 (5)
มัชฌิม 1 นิเทศศาสตร์ หัวเฉียว 63 (1)
มัชฌิม 1 นิเทศศาสตร์ หัวเฉียว 63 (2)
มัชฌิม 1 นิเทศศาสตร์ หัวเฉียว 63 (3)
มัชฌิม 1 นิเทศศาสตร์ หัวเฉียว 63 (4)
1/1

ปฐมนิเทศ 2563

ปฐมนิเทศ 63 (6)
ปฐมนิเทศ 63 (7)
ปฐมนิเทศ 63 (5)
ปฐมนิเทศ 63 (4)
ปฐมนิเทศ 63 (3)
ปฐมนิเทศ 63 (2)
ปฐมนิเทศ 63 (1)
ปฐมนิเทศ 63 (15)
ปฐมนิเทศ 63 (12)
ปฐมนิเทศ 63 (14)
ปฐมนิเทศ 63 (13)
ปฐมนิเทศ 63 (9)
ปฐมนิเทศ 63 (10)
ปฐมนิเทศ 63 (11)
ปฐมนิเทศ 63 (8)
1/1