ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ จังหวัดสมุทรปราการ"

พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ สป นิเทศศาสตร์ 62 (
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ สป นิเทศศาสตร์ 62 (
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ สป นิเทศศาสตร์ 62 (
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ สป นิเทศศาสตร์ 62 (
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ สป นิเทศศาสตร์ 62 (
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ สป นิเทศศาสตร์ 62 (
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ สป นิเทศศาสตร์ 62 (
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ สป นิเทศศาสตร์ 62 (
1/1

ศึกษาดูงาน ณ Rubber Land พัทยา

Rubberland นิเทศศาสตร์ 62 (14)
Rubberland นิเทศศาสตร์ 62 (13)
Rubberland นิเทศศาสตร์ 62 (11)
Rubberland นิเทศศาสตร์ 62 (10)
Rubberland นิเทศศาสตร์ 62 (4)
Rubberland นิเทศศาสตร์ 62 (5)
1/1

รางวัล Popular Vote การประกวด Viral Clip More Fun ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

viral clip more fun นิเทศศาสตร์ 62 (5)
viral clip more fun นิเทศศาสตร์ 62 (6)
viral clip more fun นิเทศศาสตร์ 62 (2)
viral clip more fun นิเทศศาสตร์ 62 (4)
viral clip more fun นิเทศศาสตร์ 62 (3)
viral clip more fun นิเทศศาสตร์ 62 (1)
1/1

บูมพี่บัณฑิต

บูมพี่บัณฑิต นิทศศาสตร์ 62 (12)
บูมพี่บัณฑิต นิทศศาสตร์ 62 (11)
บูมพี่บัณฑิต นิทศศาสตร์ 62 (10)
บูมพี่บัณฑิต นิทศศาสตร์ 62 (2)
บูมพี่บัณฑิต นิทศศาสตร์ 62 (4)
บูมพี่บัณฑิต นิทศศาสตร์ 62 (6)
1/1

ปัจฉิมนิเทศ

ปัจฉิมนิเทศ นิเทศศาสตร์ 62 (7)
ปัจฉิมนิเทศ นิเทศศาสตร์ 62 (8)
ปัจฉิมนิเทศ นิเทศศาสตร์ 62 (10)
ปัจฉิมนิเทศ นิเทศศาสตร์ 62 (11)
ปัจฉิมนิเทศ นิเทศศาสตร์ 62 (12)
ปัจฉิมนิเทศ นิเทศศาสตร์ 62 (6)
1/1

ประกวด Digifam Award ครั้งที่ 1

Digifam award นิเทศศาสตร์ 62 (2)
Digifam award นิเทศศาสตร์ 62 (3)
Digifam award นิเทศศาสตร์ 62 (4)
Digifam award นิเทศศาสตร์ 62 (1)
1/1

ปฐมนิเทศและสานสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาวิทยุ โทรทัศน์และสื่อใหม่)

ปฐมนิเทศ สามสัมพันธ์ RTM นิเทศศาสตร์ 62
ปฐมนิเทศ สามสัมพันธ์ RTM นิเทศศาสตร์ 62
ปฐมนิเทศ สามสัมพันธ์ RTM นิเทศศาสตร์ 62
ปฐมนิเทศ สามสัมพันธ์ RTM นิเทศศาสตร์ 62
ปฐมนิเทศ สามสัมพันธ์ RTM นิเทศศาสตร์ 62
ปฐมนิเทศ สามสัมพันธ์ RTM นิเทศศาสตร์ 62
1/1

บรรยากาศงานนิทรรศการ "วิถีชีวิตในจังหวัดสมุทรปราการ" ผ่านงานสถาปัตยกรรม

วิถีชีวิต สป ผ่านงานสถาปัตยกรรม นิเทศศาส
วิถีชีวิต สป ผ่านงานสถาปัตยกรรม นิเทศศาส
วิถีชีวิต สป ผ่านงานสถาปัตยกรรม นิเทศศาส
วิถีชีวิต สป ผ่านงานสถาปัตยกรรม นิเทศศาส
วิถีชีวิต สป ผ่านงานสถาปัตยกรรม นิเทศศาส
วิถีชีวิต สป ผ่านงานสถาปัตยกรรม นิเทศศาส
1/1

ดูงานสถานีโทรทัศน์ TPBS

ดูงาน TPBS นิเทศศาสตร์ 62 (1)
ดูงาน TPBS นิเทศศาสตร์ 62 (6)
ดูงาน TPBS นิเทศศาสตร์ 62 (7)
ดูงาน TPBS นิเทศศาสตร์ 62 (4)
ดูงาน TPBS นิเทศศาสตร์ 62 (11)
ดูงาน TPBS นิเทศศาสตร์ 62 (9)
1/1

ดูงาน ณ Joyman Gallery

joyman gallery นืเทศศาสตร์ 62 (5)
joyman gallery นืเทศศาสตร์ 62 (6)
joyman gallery นืเทศศาสตร์ 62 (2)
joyman gallery นืเทศศาสตร์ 62 (10)
joyman gallery นืเทศศาสตร์ 62 (1)
joyman gallery นืเทศศาสตร์ 62 (7)
1/1

งานประกวดภาพนิ่ง "ระยอง ซ่อนสุข" โดย PTT Global Chemical

ระยอง ซ่อนสุข นิเทศศาสตร์ 62 (5)
ระยอง ซ่อนสุข นิเทศศาสตร์ 62 (3)
ระยอง ซ่อนสุข นิเทศศาสตร์ 62 (4)
ระยอง ซ่อนสุข นิเทศศาสตร์ 62 (1)
ระยอง ซ่อนสุข นิเทศศาสตร์ 62 (2)
1/1

อบรม "Epson Moverio Experience สร้างมุมมองใหม่ด้วยเทคโนโลยีแว่นตาอัจฉริยะเอปสันและการถ่ายภาพมุมสูง"

อบรม epson นิเทศศาสตร์ 62 (1)
อบรม epson นิเทศศาสตร์ 62 (6)
อบรม epson นิเทศศาสตร์ 62 (5)
อบรม epson นิเทศศาสตร์ 62 (8)
อบรม epson นิเทศศาสตร์ 62 (2)
อบรม epson นิเทศศาสตร์ 62 (3)
1/1

อบรม "Epson Moverio Experience สร้างมุมมองใหม่ด้วยเทคโนโลยีแว่นตาอัจฉริยะเอปสันและการถ่ายภาพมุมสูง"

อบรม epson นิเทศศาสตร์ 62 (1)
อบรม epson นิเทศศาสตร์ 62 (6)
อบรม epson นิเทศศาสตร์ 62 (5)
อบรม epson นิเทศศาสตร์ 62 (8)
อบรม epson นิเทศศาสตร์ 62 (2)
อบรม epson นิเทศศาสตร์ 62 (3)
1/1

ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต "ตื่นรู้สู้โกง"

ตื่นรู้สู้โกง นิเทศศาสตร์ 62 (2)
ตื่นรู้สู้โกง นิเทศศาสตร์ 62 (3)
ตื่นรู้สู้โกง นิเทศศาสตร์ 62 (1)
1/1

โครงการประลองความสามารถด้านวิชาการ (ประกวดโครงงานพิเศษและสหกิจศึกษา)

ประกวดโครงงาน สหกิจ นิเทศศาสตร์ 62 (5)
ประกวดโครงงาน สหกิจ นิเทศศาสตร์ 62 (7)
ประกวดโครงงาน สหกิจ นิเทศศาสตร์ 62 (6)
ประกวดโครงงาน สหกิจ นิเทศศาสตร์ 62 (3)
ประกวดโครงงาน สหกิจ นิเทศศาสตร์ 62 (8)
ประกวดโครงงาน สหกิจ นิเทศศาสตร์ 62 (2)
1/1