ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ จังหวัดสมุทรปราการ"

พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ สป นิเทศศาสตร์ 62 (
press to zoom
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ สป นิเทศศาสตร์ 62 (
press to zoom
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ สป นิเทศศาสตร์ 62 (
press to zoom
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ สป นิเทศศาสตร์ 62 (
press to zoom
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ สป นิเทศศาสตร์ 62 (
press to zoom
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ สป นิเทศศาสตร์ 62 (
press to zoom
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ สป นิเทศศาสตร์ 62 (
press to zoom
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ สป นิเทศศาสตร์ 62 (
press to zoom
1/1

ศึกษาดูงาน ณ Rubber Land พัทยา

Rubberland นิเทศศาสตร์ 62 (14)
press to zoom
Rubberland นิเทศศาสตร์ 62 (13)
press to zoom
Rubberland นิเทศศาสตร์ 62 (11)
press to zoom
Rubberland นิเทศศาสตร์ 62 (10)
press to zoom
Rubberland นิเทศศาสตร์ 62 (4)
press to zoom
Rubberland นิเทศศาสตร์ 62 (5)
press to zoom
1/1

รางวัล Popular Vote การประกวด Viral Clip More Fun ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

viral clip more fun นิเทศศาสตร์ 62 (5)
press to zoom
viral clip more fun นิเทศศาสตร์ 62 (6)
press to zoom
viral clip more fun นิเทศศาสตร์ 62 (2)
press to zoom
viral clip more fun นิเทศศาสตร์ 62 (4)
press to zoom
viral clip more fun นิเทศศาสตร์ 62 (3)
press to zoom
viral clip more fun นิเทศศาสตร์ 62 (1)
press to zoom
1/1

บูมพี่บัณฑิต

บูมพี่บัณฑิต นิทศศาสตร์ 62 (12)
press to zoom
บูมพี่บัณฑิต นิทศศาสตร์ 62 (11)
press to zoom
บูมพี่บัณฑิต นิทศศาสตร์ 62 (10)
press to zoom
บูมพี่บัณฑิต นิทศศาสตร์ 62 (2)
press to zoom
บูมพี่บัณฑิต นิทศศาสตร์ 62 (4)
press to zoom
บูมพี่บัณฑิต นิทศศาสตร์ 62 (6)
press to zoom
1/1

ปัจฉิมนิเทศ

ปัจฉิมนิเทศ นิเทศศาสตร์ 62 (7)
press to zoom
ปัจฉิมนิเทศ นิเทศศาสตร์ 62 (8)
press to zoom
ปัจฉิมนิเทศ นิเทศศาสตร์ 62 (10)
press to zoom
ปัจฉิมนิเทศ นิเทศศาสตร์ 62 (11)
press to zoom
ปัจฉิมนิเทศ นิเทศศาสตร์ 62 (12)
press to zoom
ปัจฉิมนิเทศ นิเทศศาสตร์ 62 (6)
press to zoom
1/1

ประกวด Digifam Award ครั้งที่ 1

Digifam award นิเทศศาสตร์ 62 (2)
press to zoom
Digifam award นิเทศศาสตร์ 62 (3)
press to zoom
Digifam award นิเทศศาสตร์ 62 (4)
press to zoom
Digifam award นิเทศศาสตร์ 62 (1)
press to zoom
1/1

ปฐมนิเทศและสานสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาวิทยุ โทรทัศน์และสื่อใหม่)

ปฐมนิเทศ สามสัมพันธ์ RTM นิเทศศาสตร์ 62
press to zoom
ปฐมนิเทศ สามสัมพันธ์ RTM นิเทศศาสตร์ 62
press to zoom
ปฐมนิเทศ สามสัมพันธ์ RTM นิเทศศาสตร์ 62
press to zoom
ปฐมนิเทศ สามสัมพันธ์ RTM นิเทศศาสตร์ 62
press to zoom
ปฐมนิเทศ สามสัมพันธ์ RTM นิเทศศาสตร์ 62
press to zoom
ปฐมนิเทศ สามสัมพันธ์ RTM นิเทศศาสตร์ 62
press to zoom
1/1

บรรยากาศงานนิทรรศการ "วิถีชีวิตในจังหวัดสมุทรปราการ" ผ่านงานสถาปัตยกรรม

วิถีชีวิต สป ผ่านงานสถาปัตยกรรม นิเทศศาส
press to zoom
วิถีชีวิต สป ผ่านงานสถาปัตยกรรม นิเทศศาส
press to zoom
วิถีชีวิต สป ผ่านงานสถาปัตยกรรม นิเทศศาส
press to zoom
วิถีชีวิต สป ผ่านงานสถาปัตยกรรม นิเทศศาส
press to zoom
วิถีชีวิต สป ผ่านงานสถาปัตยกรรม นิเทศศาส
press to zoom
วิถีชีวิต สป ผ่านงานสถาปัตยกรรม นิเทศศาส
press to zoom
1/1

ดูงานสถานีโทรทัศน์ TPBS

ดูงาน TPBS นิเทศศาสตร์ 62 (1)
press to zoom
ดูงาน TPBS นิเทศศาสตร์ 62 (6)
press to zoom
ดูงาน TPBS นิเทศศาสตร์ 62 (7)
press to zoom
ดูงาน TPBS นิเทศศาสตร์ 62 (4)
press to zoom
ดูงาน TPBS นิเทศศาสตร์ 62 (11)
press to zoom
ดูงาน TPBS นิเทศศาสตร์ 62 (9)
press to zoom
1/1

ดูงาน ณ Joyman Gallery

joyman gallery นืเทศศาสตร์ 62 (5)
press to zoom
joyman gallery นืเทศศาสตร์ 62 (6)
press to zoom
joyman gallery นืเทศศาสตร์ 62 (2)
press to zoom
joyman gallery นืเทศศาสตร์ 62 (10)
press to zoom
joyman gallery นืเทศศาสตร์ 62 (1)
press to zoom
joyman gallery นืเทศศาสตร์ 62 (7)
press to zoom
1/1

งานประกวดภาพนิ่ง "ระยอง ซ่อนสุข" โดย PTT Global Chemical

ระยอง ซ่อนสุข นิเทศศาสตร์ 62 (5)
press to zoom
ระยอง ซ่อนสุข นิเทศศาสตร์ 62 (3)
press to zoom
ระยอง ซ่อนสุข นิเทศศาสตร์ 62 (4)
press to zoom
ระยอง ซ่อนสุข นิเทศศาสตร์ 62 (1)
press to zoom
ระยอง ซ่อนสุข นิเทศศาสตร์ 62 (2)
press to zoom
1/1

อบรม "Epson Moverio Experience สร้างมุมมองใหม่ด้วยเทคโนโลยีแว่นตาอัจฉริยะเอปสันและการถ่ายภาพมุมสูง"

อบรม epson นิเทศศาสตร์ 62 (1)
press to zoom
อบรม epson นิเทศศาสตร์ 62 (6)
press to zoom
อบรม epson นิเทศศาสตร์ 62 (5)
press to zoom
อบรม epson นิเทศศาสตร์ 62 (8)
press to zoom
อบรม epson นิเทศศาสตร์ 62 (2)
press to zoom
อบรม epson นิเทศศาสตร์ 62 (3)
press to zoom
1/1

อบรม "Epson Moverio Experience สร้างมุมมองใหม่ด้วยเทคโนโลยีแว่นตาอัจฉริยะเอปสันและการถ่ายภาพมุมสูง"

อบรม epson นิเทศศาสตร์ 62 (1)
press to zoom
อบรม epson นิเทศศาสตร์ 62 (6)
press to zoom
อบรม epson นิเทศศาสตร์ 62 (5)
press to zoom
อบรม epson นิเทศศาสตร์ 62 (8)
press to zoom
อบรม epson นิเทศศาสตร์ 62 (2)
press to zoom
อบรม epson นิเทศศาสตร์ 62 (3)
press to zoom
1/1

ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต "ตื่นรู้สู้โกง"

ตื่นรู้สู้โกง นิเทศศาสตร์ 62 (2)
press to zoom
ตื่นรู้สู้โกง นิเทศศาสตร์ 62 (3)
press to zoom
ตื่นรู้สู้โกง นิเทศศาสตร์ 62 (1)
press to zoom
1/1

โครงการประลองความสามารถด้านวิชาการ (ประกวดโครงงานพิเศษและสหกิจศึกษา)

ประกวดโครงงาน สหกิจ นิเทศศาสตร์ 62 (5)
press to zoom
ประกวดโครงงาน สหกิจ นิเทศศาสตร์ 62 (7)
press to zoom
ประกวดโครงงาน สหกิจ นิเทศศาสตร์ 62 (6)
press to zoom
ประกวดโครงงาน สหกิจ นิเทศศาสตร์ 62 (3)
press to zoom
ประกวดโครงงาน สหกิจ นิเทศศาสตร์ 62 (8)
press to zoom
ประกวดโครงงาน สหกิจ นิเทศศาสตร์ 62 (2)
press to zoom
1/1