ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2557

ลอยกระทง

ลอยกระทง นิเทศศาสตร์ 57 (8)
press to zoom
ลอยกระทง นิเทศศาสตร์ 57 (7)
press to zoom
ลอยกระทง นิเทศศาสตร์ 57 (6)
press to zoom
ลอยกระทง นิเทศศาสตร์ 57 (5)
press to zoom
ลอยกระทง นิเทศศาสตร์ 57 (4)
press to zoom
ลอยกระทง นิเทศศาสตร์ 57 (1)
press to zoom
ลอยกระทง นิเทศศาสตร์ 57 (2)
press to zoom
ลอยกระทง นิเทศศาสตร์ 57 (3)
press to zoom
1/1

รับปริญญา

รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 57 (10)
press to zoom
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 57 (9)
press to zoom
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 57 (8)
press to zoom
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 57 (7)
press to zoom
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 57 (5)
press to zoom
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 57 (3)
press to zoom
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 57 (1)
press to zoom
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 57 (4)
press to zoom
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 57 (2)
press to zoom
1/1