ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2557

ลอยกระทง

ลอยกระทง นิเทศศาสตร์ 57 (8)
ลอยกระทง นิเทศศาสตร์ 57 (7)
ลอยกระทง นิเทศศาสตร์ 57 (6)
ลอยกระทง นิเทศศาสตร์ 57 (5)
ลอยกระทง นิเทศศาสตร์ 57 (4)
ลอยกระทง นิเทศศาสตร์ 57 (1)
ลอยกระทง นิเทศศาสตร์ 57 (2)
ลอยกระทง นิเทศศาสตร์ 57 (3)
1/1

รับปริญญา

รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 57 (10)
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 57 (9)
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 57 (8)
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 57 (7)
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 57 (5)
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 57 (3)
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 57 (1)
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 57 (4)
รับปริญญา นิเทศศาสตร์ 57 (2)
1/1