ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2550-56

China Edutainment

China edutainment นิเทศศาสตร์ (10)
China edutainment นิเทศศาสตร์ (9)
China edutainment นิเทศศาสตร์ (8)
China edutainment นิเทศศาสตร์ (5)
China edutainment นิเทศศาสตร์ (7)
China edutainment นิเทศศาสตร์ (6)
China edutainment นิเทศศาสตร์ (2)
China edutainment นิเทศศาสตร์ (3)
China edutainment นิเทศศาสตร์ (1)
China edutainment นิเทศศาสตร์ (4)
1/1

รดน้ำสงกรานต์

รดน้ำสงกรานต์ นิเทศศาสตร์ (3)
รดน้ำสงกรานต์ นิเทศศาสตร์ (5)
รดน้ำสงกรานต์ นิเทศศาสตร์ (1)
รดน้ำสงกรานต์ นิเทศศาสตร์ (4)
รดน้ำสงกรานต์ นิเทศศาสตร์ (2)
1/1

Byenior กลุ่มวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

byenior CD นิเทศศาสตร์ 54 (13)
byenior CD นิเทศศาสตร์ 54 (12)
byenior CD นิเทศศาสตร์ 54 (11)
byenior CD นิเทศศาสตร์ 54 (10)
byenior CD นิเทศศาสตร์ 54 (9)
byenior CD นิเทศศาสตร์ 54 (6)
byenior CD นิเทศศาสตร์ 54 (2)
byenior CD นิเทศศาสตร์ 54 (1)
byenior CD นิเทศศาสตร์ 54 (3)
byenior CD นิเทศศาสตร์ 54 (5)
byenior CD นิเทศศาสตร์ 54 (4)
byenior CD นิเทศศาสตร์ 54 (7)
1/1

Byenior 2555

Byenior นิเทศศาสตร์ 55 (10)
Byenior นิเทศศาสตร์ 55 (9)
Byenior นิเทศศาสตร์ 55 (7)
Byenior นิเทศศาสตร์ 55 (8)
Byenior นิเทศศาสตร์ 55 (6)
Byenior นิเทศศาสตร์ 55 (5)
Byenior นิเทศศาสตร์ 55 (4)
Byenior นิเทศศาสตร์ 55 (3)
Byenior นิเทศศาสตร์ 55 (1)
Byenior นิเทศศาสตร์ 55 (2)
1/1

Byenior 2554

Byenior นืเทศศาสตร์ 54 (5)
Byenior นืเทศศาสตร์ 54 (6)
Byenior นืเทศศาสตร์ 54 (1)
Byenior นืเทศศาสตร์ 54 (3)
Byenior นืเทศศาสตร์ 54 (2)
Byenior นืเทศศาสตร์ 54 (4)
1/1

Byenior 2553

Byenior นิเทศศาสตร์ 53 (9)
Byenior นิเทศศาสตร์ 53 (8)
Byenior นิเทศศาสตร์ 53 (7)
Byenior นิเทศศาสตร์ 53 (5)
Byenior นิเทศศาสตร์ 53 (6)
Byenior นิเทศศาสตร์ 53 (4)
Byenior นิเทศศาสตร์ 53 (2)
Byenior นิเทศศาสตร์ 53 (3)
Byenior นิเทศศาสตร์ 53 (1)
1/1