1/3

คณะนิเทศศาสตร์

เรามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในเชิงทฤษฎี และทักษะการปฏิบัติงานทางด้านนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล ทั้งทางด้านพอดแคสต์และทีวีดิจิทัล การโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนสื่อโซเชียลมีเดีย การแสดง การออกแบบUX/UI และสื่อมัลติมีเดีย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้การทำงานในอนาคต โดยยึดมั่นอยู่ในหลัก คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ มีจิตสำนึกสาธารณะและพร้อมนำความรู้ไปรับใช้สังคม

f-banner01-01.jpg
VR สามารถใช้ในการรักษาเฉพาะโรคได้ (Ep.3)
vr33333.JPG

คุณสมบัติของแว่นตา VR สามารถตัดขาดจากสภาพแวดล้อมความเป็นจริงทั้งหมดได้ สิ่งนี้สามารถใช้ประโยชน์ในการ
ช่วยรักษา บำบัดผู้ป่วย เช่น ผู้ที่มีอาการกลัวบางสิ่งบางอย่าง
หรือผู้ที่มีอาการวิตกกังวล  โดยแพทย์จะให้คนไข้การสวม
อุปกรณ์ VR  และจำลองสภาพแวดล้อมต่างๆ ขึ้นมาเพื่อประเมินการรักษาจากการตอบสนอต่อสถานการณ์ที่ผู้ป่วย
ได้สัมผัส โดยการตรวจสอบปฏิกิริยาทางสรีรวิทยา เช่น  เหงื่อ และ อัตราการเต้นของหัวใจ  นับว่าเป็นประโยชน์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งของ VR

ที่มา: www.matrise .no

นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า

ผลงานนักศึกษา

Blogger's Desk
MissdgrandTL21C09.jpg
> พริธนิญา สริณศิญาพร  (หมิว) 
อาชีพ: มิสแกรนด์นครปฐม

ขอขอบคุณคณาจารย์และคณะนิเทศศาสตร์

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ให้ความรู้มากมายค่ะ

thai.jpg

> ปริชญา เมฆรุ่งโรจน์ (หยก)

อาชีพ: Customer service agent

บริษัท

ความรู้จากที่เรียนมาได้นำมาใช้ประโยชน์มากมายกับที่ทำงานค่ะ นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวสอนให้เรามีบุคลิกภาพที่ดีและ service mind ค่ะ

fha.jpg

> ประภาพร นาคเกิด (ฟ้า) 

อาชีพ: ผู้จัดการทีม Digital Marketing บริษัทอัพบีท จำกัด

“นิเทศศาสตร์” คือตัวตนจริงๆของเรา ที่ทำให้เราเติบโต ต่อยอดไปได้ในชีวิต ไม่ว่าจะวิชาการ หรือความบันเทิง อย่าไปคิดว่านิเทศศาสตร์จะมีแต่ เต้นๆ รำๆ มันมากกว่านั้นอยู่ที่เราจะเลือกบิน

กล้วย.JPG
> หทัยชนก ชินโสภณทรัพย์ (กล้วย) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
กี้.JPG
> อริสรา เทียนเล็ก (กี้) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
มุข.JPG
> อชิรญาณ์ ประสมสิน (มุข) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4

อยากมีชีวิตดีๆ มาที่นี่นิเทศฯ หัวเฉียว

เรียนรู้สิ่งที่ดี เปิดรับประสบการณ์ในสิ่งใหม่ ที่นิเทศฯ หัวเฉียว 

ความสร้างสรรค์จะไม่เกิด ถ้าไม่ได้ลงมือทำ