1/3

คณะนิเทศศาสตร์

เรามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในเชิงทฤษฎี และทักษะการปฏิบัติงานทางด้านนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล ทั้งทางด้านพอดแคสต์และทีวีดิจิทัล การโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนสื่อโซเชียลมีเดีย การแสดง การออกแบบUX/UI และสื่อมัลติมีเดีย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้การทำงานในอนาคต โดยยึดมั่นอยู่ในหลัก คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ มีจิตสำนึกสาธารณะและพร้อมนำความรู้ไปรับใช้สังคม

5 อันดับคอนเทนต์การศึกษาบน #TikTokUni

อันดับที่1 #TikTokแนะแนว

อันดับที่ 2 #เก่งภาษากับ TikTok 

อันดับที่ 3 #สังคมต้องรู้

อันดับที่ 4 #วิทย์ที่คุณไม่รู้

อันดับที่ 5 #ถ่ายไงได้งี้

อ่านต่อ วิดีโอที่ติดแฮชแท็ก #tiktokuni บน TikTok

นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า

ผลงานนักศึกษา

Blogger's Desk
> บุณยวีร์ เลิศลิมปิยะรัตน์  (นาย) 
อาชีพ: กราฟิกดีไซเนอร์

รู้สึกโชคดีที่ได้เข้ามาเรียนในมหาลัยแห่งนี้และได้เลือกเรียนคณะนิเทศศาสตร์นี้ รู้สึกว่าความรู้สิ่งที่เราได้รับมาจากอาจารย์ทุกๆสาขานั้นได้ใช้งานในชีวิตจริงหมดเลย

> ดลยา ตั้งมงคลกรณ์ (มิ้งค์)

อาชีพ: เจ้าของแบรนด์สินค้าตกแต่งบ้าน

มิ้งได้ทักษะการทำสื่อออนไลน์ทั้งภาพนิ่ง ทั้งวิดีโอมาจาก คณะนิเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวค่ะ เพราะที่นี่ปูพื้นฐานด้านการทำสื่อทุกด้าน พอจบมาก็ได้ใช้จริงเกือบทุกทักษะค่ะ

> ปฏิพัทธ์ หวังบู่ (เอ็ม) 

อาชีพ: ดีไซเนอร์

ที่เห็นผมทำได้หลายอย่างขนาดนี้ เป็นพราะผมเรียนที่คณะนิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ ครับ เราก็ทำเป็นเกือบทุกอย่าง เป็นเหมือนคนอเนกประสงค์ในองค์กร เป็นอะไรที่เท่มากๆ

> หทัยชนก ชินโสภณทรัพย์ (กล้วย) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
> อริสรา เทียนเล็ก (กี้) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
> อชิรญาณ์ ประสมสิน (มุข) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4

อยากมีชีวิตดีๆ มาที่นี่นิเทศฯ หัวเฉียว

เรียนรู้สิ่งที่ดี เปิดรับประสบการณ์ในสิ่งใหม่ ที่นิเทศฯ หัวเฉียว 

ความสร้างสรรค์จะไม่เกิด ถ้าไม่ได้ลงมือทำ

Info.JPG