top of page

คณะนิเทศศาสตร์

เรามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในเชิงทฤษฎี และทักษะการปฏิบัติงานทางด้านนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล ทั้งทางด้านพอดแคสต์และทีวีดิจิทัล การโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนสื่อโซเชียลมีเดีย การแสดง การออกแบบUX/UI และสื่อมัลติมีเดีย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้การทำงานในอนาคต โดยยึดมั่นอยู่ในหลัก คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ มีจิตสำนึกสาธารณะและพร้อมนำความรู้ไปรับใช้สังคม

f-banner01-01.jpg
HCU SPEED UP จับมือช่อง 3 สร้างบุคลากรสู่มืออาชีพ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU) คิดจริงทำเร็วจับมือช่อง 3 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพและการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานในตำแหน่งต่าง ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี และคุณสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน์ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารสองสถาบัน Dr. Jonathan Rante Carreon รองอธิการบดี อ.สรวลสรรค์ พจนอารี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ คุณอภิชาติ์ หงส์หิรัญเรือง กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจ บีอีซี สตูดิโอ และดร.อัครพล วีรวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากร ร่วมลงนามความร่วมมือ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถ.พระราม 4

DSC_7979.jpg
DSC_7938.jpg
DSC_7942.jpg
DSC_7935.jpg

นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า

ผลงานนักศึกษา

Blogger's Desk
MissdgrandTL21C09.jpg
> พริธนิญา สริณศิญาพร  (หมิว) 
อาชีพ: มิสแกรนด์นครปฐม

ขอขอบคุณคณาจารย์และคณะนิเทศศาสตร์

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ให้ความรู้มากมายค่ะ

thai.jpg

> ปริชญา เมฆรุ่งโรจน์ (หยก)

อาชีพ: Customer service agent

บริษัท

ความรู้จากที่เรียนมาได้นำมาใช้ประโยชน์มากมายกับที่ทำงานค่ะ นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวสอนให้เรามีบุคลิกภาพที่ดีและ service mind ค่ะ

fha.jpg

> ประภาพร นาคเกิด (ฟ้า) 

อาชีพ: ผู้จัดการทีม Digital Marketing บริษัทอัพบีท จำกัด

“นิเทศศาสตร์” คือตัวตนจริงๆของเรา ที่ทำให้เราเติบโต ต่อยอดไปได้ในชีวิต ไม่ว่าจะวิชาการ หรือความบันเทิง อย่าไปคิดว่านิเทศศาสตร์จะมีแต่ เต้นๆ รำๆ มันมากกว่านั้นอยู่ที่เราจะเลือกบิน

252657.jpg
> นันท์นภัส แสงวรรณ (ซาน่า) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
252661.jpg
> ธนโชติ แสงอนุโณทัย (โด้)
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
252659.jpg
> พิชญา คงแป้น (หนูนา)
นักศึกษาชั้นปีที่ 2

เรียนรู้เพื่อความฝัน มาเรียนที่นิเทศ

หัวเฉียวฯ กันนะคะ

สร้างสรรค์แบบคนรุ่นใหม่ ต้องนิเทศ หัวเฉียวฯ

นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลต้องที่นิเทศ หัวเฉียวฯ

bottom of page