top of page

คณะนิเทศศาสตร์

เรามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในเชิงทฤษฎี และทักษะการปฏิบัติงานทางด้านนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล ทั้งทางด้านพอดแคสต์และทีวีดิจิทัล การโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนสื่อโซเชียลมีเดีย การแสดง การออกแบบUX/UI และสื่อมัลติมีเดีย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้การทำงานในอนาคต โดยยึดมั่นอยู่ในหลัก คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ มีจิตสำนึกสาธารณะและพร้อมนำความรู้ไปรับใช้สังคม

Banner.png
ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงานการจัดแสดงผลงาน Digital Arts Photo Exhibition
LINE_ALBUM_Thai Chinesein_๒๔๐๑๐๕_1.jpg

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงานการจัดแสดงผลงาน Digital Arts Photo Exhibition หัวข้อ Thai-Chinese in Brands โดย นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Copartner ร่วมกับ Generative AI ณ HOP SPOT 3 Fl. MUNx2 Zone, Seacon Srinakarin

- จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 - 28 มกราคม 2567 ณ HOP SPOT 3 Fl. MUNx2 Zone, Seacon Srinakarin

- กิจกรรม Workshop หัวข้อ การสร้างสรรค์ภาพ Generative AI ในเชิงธุรกิจ วันเสาร์ที่ 13 - วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 ณ ​Sandbox 3 Fl. MUNx2 Zone, Seacon Srinakarin

- 28 ผลงาน จาก 53 ศิลปิน (นักศึกษา) เกิดจากการสร้างสรรค์ผลงาน ร่วมกันในรูปแบบ Copartner ระหว่าง Generative AI กับ นักศึกษา โดยนักศึกษาจะเป็นผู้กำหนดแนวทางการสร้างภาพด้วยการเขียนคำสั่ง Prompt เลือก Style กำหนดขนาดสัดส่วนภาพ เพื่อร่วมกันสรรค์สร้างผลงานภาพดิจิทัลอาร์ต ภายใต้แนวคิดการสื่อสารแบรนด์ทั้ง 12 ผลิตภัณฑ์ ที่มีสถานที่ตั้งอยู่โดยรอบมหาวิทยาลัย

นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า

ผลงานนักศึกษา

Blogger's Desk
MissdgrandTL21C09.jpg
> พริธนิญา สริณศิญาพร  (หมิว) 
อาชีพ: มิสแกรนด์นครปฐม

ขอขอบคุณคณาจารย์และคณะนิเทศศาสตร์

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ให้ความรู้มากมายค่ะ

thai.jpg

> ปริชญา เมฆรุ่งโรจน์ (หยก)

อาชีพ: Customer service agent

บริษัท

ความรู้จากที่เรียนมาได้นำมาใช้ประโยชน์มากมายกับที่ทำงานค่ะ นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวสอนให้เรามีบุคลิกภาพที่ดีและ service mind ค่ะ

fha.jpg

> ประภาพร นาคเกิด (ฟ้า) 

อาชีพ: ผู้จัดการทีม Digital Marketing บริษัทอัพบีท จำกัด

“นิเทศศาสตร์” คือตัวตนจริงๆของเรา ที่ทำให้เราเติบโต ต่อยอดไปได้ในชีวิต ไม่ว่าจะวิชาการ หรือความบันเทิง อย่าไปคิดว่านิเทศศาสตร์จะมีแต่ เต้นๆ รำๆ มันมากกว่านั้นอยู่ที่เราจะเลือกบิน

252657.jpg
> นันท์นภัส แสงวรรณ (ซาน่า) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
252661.jpg
> ธนโชติ แสงอนุโณทัย (โด้)
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
252659.jpg
> พิชญา คงแป้น (หนูนา)
นักศึกษาชั้นปีที่ 2

เรียนรู้เพื่อความฝัน มาเรียนที่นิเทศ

หัวเฉียวฯ กันนะคะ

สร้างสรรค์แบบคนรุ่นใหม่ ต้องนิเทศ หัวเฉียวฯ

นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลต้องที่นิเทศ หัวเฉียวฯ

bottom of page