1/3

คณะนิเทศศาสตร์

เรามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในเชิงทฤษฎี และทักษะการปฏิบัติงานทางด้านนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล ทั้งทางด้านพอดแคสต์และทีวีดิจิทัล การโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนสื่อโซเชียลมีเดีย การแสดง การออกแบบUX/UI และสื่อมัลติมีเดีย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้การทำงานในอนาคต โดยยึดมั่นอยู่ในหลัก คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ มีจิตสำนึกสาธารณะและพร้อมนำความรู้ไปรับใช้สังคม

คณะเรามีดีอย่างไร?

f-banner01-01.jpg

ด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นกันเอง ความผูกพัน และสายสัมพันธ์ระหว่างลูกศิษย์อาจารย์ รุ่นพี่รุ่นน้อง ทำให้การเรียนที่คณะของเรายิ่งมีความสุขมากยิ่งขึ้น ทุกคนจะได้สนุกสนานไปกับการเรียน การปฏิบัติงานจริง นอกจากนั้นยังมีวิชาเรียนที่หลากหลาย ได้ลองเรียนในทุกกลุ่มวิชาชีพเพื่อค้นหาตัวเองก่อนจะเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆ ได้ความรู้และประสบการณ์ดีๆ ที่นี่นิเทศศาสตร์หัวเฉียวฯ โดยอาชีพที่เพื่อนๆ น้องๆ สามารถเรียนจบไปแล้วทำได้ อย่างเช่น ยูทูบเบอร์ นักแคสเกม นักการตลาดออนไลน์ นักประชาสัมพันธ์ นักออกแบบสื่อดิจิทัล นักแสดง และผู้กำกับละคร

นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า

ผลงานนักศึกษา

Blogger's Desk
> บุณยวีร์ เลิศลิมปิยะรัตน์  (นาย) 
อาชีพ: กราฟิกดีไซเนอร์

รู้สึกโชคดีที่ได้เข้ามาเรียนในมหาลัยแห่งนี้และได้เลือกเรียนคณะนิเทศศาสตร์นี้ รู้สึกว่าความรู้สิ่งที่เราได้รับมาจากอาจารย์ทุกๆสาขานั้นได้ใช้งานในชีวิตจริงหมดเลย

> ดลยา ตั้งมงคลกรณ์ (มิ้งค์)

อาชีพ: เจ้าของแบรนด์สินค้าตกแต่งบ้าน

มิ้งได้ทักษะการทำสื่อออนไลน์ทั้งภาพนิ่ง ทั้งวิดีโอมาจาก คณะนิเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวค่ะ เพราะที่นี่ปูพื้นฐานด้านการทำสื่อทุกด้าน พอจบมาก็ได้ใช้จริงเกือบทุกทักษะค่ะ

> ปฏิพัทธ์ หวังบู่ (เอ็ม) 

อาชีพ: ดีไซเนอร์

ที่เห็นผมทำได้หลายอย่างขนาดนี้ เป็นพราะผมเรียนที่คณะนิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวฯ ครับ เราก็ทำเป็นเกือบทุกอย่าง เป็นเหมือนคนอเนกประสงค์ในองค์กร เป็นอะไรที่เท่มากๆ

> หทัยชนก ชินโสภณทรัพย์ (กล้วย) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
> อริสรา เทียนเล็ก (กี้) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
> อชิรญาณ์ ประสมสิน (มุข) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4

อยากมีชีวิตดีๆ มาที่นี่นิเทศฯ หัวเฉียว

เรียนรู้สิ่งที่ดี เปิดรับประสบการณ์ในสิ่งใหม่ ที่นิเทศฯ หัวเฉียว 

ความสร้างสรรค์จะไม่เกิด ถ้าไม่ได้ลงมือทำ