รางวัลประกวด

รางวัลชนะเลิศโครงการประลองความสามารถด้านวิชาการ (ประกวดโครงงานและสหกิจศึกษา)

โครงงานและสหกิจศึกษา 1 (5)
โครงงานและสหกิจศึกษา 1 (3)
โครงงานและสหกิจศึกษา 1 (4)
โครงงานและสหกิจศึกษา 1 (8)
โครงงานและสหกิจศึกษา 1 (7)
โครงงานและสหกิจศึกษา 1 (6)
โครงงานและสหกิจศึกษา 1 (2)
โครงงานและสหกิจศึกษา 1 (1)
1/1

ประกวด DigiFam Award ครั้งที่ 1 (ติด 1 ใน 5 ทีมสุดท้าย)

ประกวด Digifam Award 1 (2)
ประกวด Digifam Award 1 (4)
ประกวด Digifam Award 1 (3)
ประกวด Digifam Award 1 (1)
1/1

รางวัล Popular vote การประกวด Viral Clip More Fun@ตะวันออก ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Viral clip more fun 1 (6)
Viral clip more fun 1 (5)
Viral clip more fun 1 (3)
Viral clip more fun 1 (1)
Viral clip more fun 1 (4)
Viral clip more fun 1 (2)
1/1