ผลงานการออกแบบสื่อต่างๆ

ออกแบบสื่อดิจิทัล

ออกแบบสื่อดิจิทัล 1 (24)
ออกแบบสื่อดิจิทัล 1 (23)
ออกแบบสื่อดิจิทัล 1 (22)
ออกแบบสื่อดิจิทัล 1 (21)
ออกแบบสื่อดิจิทัล 1 (20)
ออกแบบสื่อดิจิทัล 1 (19)
ออกแบบสื่อดิจิทัล 1 (18)
ออกแบบสื่อดิจิทัล 1 (17)
ออกแบบสื่อดิจิทัล 1 (16)
ออกแบบสื่อดิจิทัล 1 (15)
ออกแบบสื่อดิจิทัล 1 (14)
ออกแบบสื่อดิจิทัล 1 (13)
1/1

ออกแบบคาแรคเตอร์

คาแรคเตอร์ 1 (3)
คาแรคเตอร์ 1 (1)
คาแรคเตอร์ 1 (7)
คาแรคเตอร์ 1 (4)
คาแรคเตอร์ 1 (2)
คาแรคเตอร์ 1 (5)
1/1

รีทัช (retouch) ภาพถ่ายดิจิทัล

รีทัชภาพดิจิทัล 1 (26)
รีทัชภาพดิจิทัล 1 (25)
รีทัชภาพดิจิทัล 1 (24)
รีทัชภาพดิจิทัล 1 (23)
รีทัชภาพดิจิทัล 1 (22)
รีทัชภาพดิจิทัล 1 (21)
รีทัชภาพดิจิทัล 1 (18)
รีทัชภาพดิจิทัล 1 (20)
รีทัชภาพดิจิทัล 1 (19)
รีทัชภาพดิจิทัล 1 (17)
รีทัชภาพดิจิทัล 1 (15)
รีทัชภาพดิจิทัล 1 (16)
1/1

ออกแบบบูธแสดงผลงาน

บูธต_11.4_๒๐๑๒๑๘
บูธต_9.4_๒๐๑๒๑๘
บูธต_10.4_๒๐๑๒๑๘
บูธต_8.4_๒๐๑๒๑๘
บูธต_7.4_๒๐๑๒๑๘
บูธต_5.4_๒๐๑๒๑๘
บูธต_6.4_๒๐๑๒๑๘
บูธต_4.4_๒๐๑๒๑๘
บูธต_3.4_๒๐๑๒๑๘
บูธต_1.4_๒๐๑๒๑๘
บูธต.4_๒๐๑๒๑๘
บูธต_0.4_๒๐๑๒๑๘
บูธต_2.4_๒๐๑๒๑๘
1/1