ผลงานการออกแบบสื่อต่างๆ

ออกแบบสื่อดิจิทัล

ออกแบบสื่อดิจิทัล 1 (24)
press to zoom
ออกแบบสื่อดิจิทัล 1 (23)
press to zoom
ออกแบบสื่อดิจิทัล 1 (22)
press to zoom
ออกแบบสื่อดิจิทัล 1 (21)
press to zoom
ออกแบบสื่อดิจิทัล 1 (20)
press to zoom
ออกแบบสื่อดิจิทัล 1 (19)
press to zoom
ออกแบบสื่อดิจิทัล 1 (18)
press to zoom
ออกแบบสื่อดิจิทัล 1 (17)
press to zoom
ออกแบบสื่อดิจิทัล 1 (16)
press to zoom
ออกแบบสื่อดิจิทัล 1 (15)
press to zoom
ออกแบบสื่อดิจิทัล 1 (14)
press to zoom
ออกแบบสื่อดิจิทัล 1 (13)
press to zoom
1/1

ออกแบบคาแรคเตอร์

คาแรคเตอร์ 1 (3)
press to zoom
คาแรคเตอร์ 1 (1)
press to zoom
คาแรคเตอร์ 1 (7)
press to zoom
คาแรคเตอร์ 1 (4)
press to zoom
คาแรคเตอร์ 1 (2)
press to zoom
คาแรคเตอร์ 1 (5)
press to zoom
1/1

รีทัช (retouch) ภาพถ่ายดิจิทัล

รีทัชภาพดิจิทัล 1 (26)
press to zoom
รีทัชภาพดิจิทัล 1 (25)
press to zoom
รีทัชภาพดิจิทัล 1 (24)
press to zoom
รีทัชภาพดิจิทัล 1 (23)
press to zoom
รีทัชภาพดิจิทัล 1 (22)
press to zoom
รีทัชภาพดิจิทัล 1 (21)
press to zoom
รีทัชภาพดิจิทัล 1 (18)
press to zoom
รีทัชภาพดิจิทัล 1 (20)
press to zoom
รีทัชภาพดิจิทัล 1 (19)
press to zoom
รีทัชภาพดิจิทัล 1 (17)
press to zoom
รีทัชภาพดิจิทัล 1 (15)
press to zoom
รีทัชภาพดิจิทัล 1 (16)
press to zoom
1/1

ออกแบบบูธแสดงผลงาน

บูธต_11.4_๒๐๑๒๑๘
press to zoom
บูธต_9.4_๒๐๑๒๑๘
press to zoom
บูธต_10.4_๒๐๑๒๑๘
press to zoom
บูธต_8.4_๒๐๑๒๑๘
press to zoom
บูธต_7.4_๒๐๑๒๑๘
press to zoom
บูธต_5.4_๒๐๑๒๑๘
press to zoom
บูธต_6.4_๒๐๑๒๑๘
press to zoom
บูธต_4.4_๒๐๑๒๑๘
press to zoom
บูธต_3.4_๒๐๑๒๑๘
press to zoom
บูธต_1.4_๒๐๑๒๑๘
press to zoom
บูธต.4_๒๐๑๒๑๘
press to zoom
บูธต_0.4_๒๐๑๒๑๘
press to zoom
บูธต_2.4_๒๐๑๒๑๘
press to zoom
1/1