1/4

คณะนิเทศศาสตร์

เรามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในเชิงทฤษฎี และทักษะการปฏิบัติงานทางด้านนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล ทั้งทางด้านพอดแคสต์และทีวีดิจิทัล การโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนสื่อโซเชียลมีเดีย การแสดง การออกแบบUX/UI และสื่อมัลติมีเดีย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้การทำงานในอนาคต โดยยึดมั่นอยู่ในหลัก คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ มีจิตสำนึกสาธารณะและพร้อมนำความรู้ไปรับใช้สังคม

f-banner01-01.jpg
ขอแสดงความยินดีกับพี่เทค
IMG_0629-2.jpg
IMG_0636.jpg
S__3653642.jpg

คณะนิเทศศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายธนพิพัฒน์ สุกมีทรัพย์
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาชีพวิทยุ โทรทัศน์และการแสดง ที่ได้รับทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2565 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า

ผลงานนักศึกษา

Blogger's Desk
MissdgrandTL21C09.jpg
> พริธนิญา สริณศิญาพร  (หมิว) 
อาชีพ: มิสแกรนด์นครปฐม

ขอขอบคุณคณาจารย์และคณะนิเทศศาสตร์

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ให้ความรู้มากมายค่ะ

thai.jpg

> ปริชญา เมฆรุ่งโรจน์ (หยก)

อาชีพ: Customer service agent

บริษัท

ความรู้จากที่เรียนมาได้นำมาใช้ประโยชน์มากมายกับที่ทำงานค่ะ นิเทศศาสตร์ ม.หัวเฉียวสอนให้เรามีบุคลิกภาพที่ดีและ service mind ค่ะ

fha.jpg

> ประภาพร นาคเกิด (ฟ้า) 

อาชีพ: ผู้จัดการทีม Digital Marketing บริษัทอัพบีท จำกัด

“นิเทศศาสตร์” คือตัวตนจริงๆของเรา ที่ทำให้เราเติบโต ต่อยอดไปได้ในชีวิต ไม่ว่าจะวิชาการ หรือความบันเทิง อย่าไปคิดว่านิเทศศาสตร์จะมีแต่ เต้นๆ รำๆ มันมากกว่านั้นอยู่ที่เราจะเลือกบิน

252657.jpg
> นันท์นภัส แสงวรรณ (ซาน่า) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
252661.jpg
> ธนโชติ แสงอนุโณทัย (โด้)
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
252659.jpg
> พิชญา คงแป้น (หนูนา)
นักศึกษาชั้นปีที่ 2

เรียนรู้เพื่อความฝัน มาเรียนที่นิเทศ

หัวเฉียวฯ กันนะคะ

สร้างสรรค์แบบคนรุ่นใหม่ ต้องนิเทศ หัวเฉียวฯ

นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลต้องที่นิเทศ หัวเฉียวฯ