สมัครเรียน

สมัครวันนี้รับสิทธิพิเศษทันที

สมัครเรียนนิเทศศาสตร์

เอกสารการสมัคร

1. ใบรายงานผลการสมัครที่ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว พร้อมเงินค่าสมัคร
2. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5. สำเนาใบคะแนน O-Net / GAT / PAT2 / วิชาสามัญ 9 วิชา (ถ้ามี)
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)

ติดตามเราได้ที่
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
line-logo.png
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 หมู่ 9 ถ.เทพรัตน ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
02-312-6300 ต่อ 1173
nited.hcu@gmail.com
LINE official: @nitedhcu
www.commarts.hcu.ac.th

© 2020 BY FACULTY OF COMMUNICATION ARTS

  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Black Instagram Icon