ทุนการศึกษา

มีทั้งทุนภายในและภายนอกกว่า 20 ทุน

ประเภททุนการศึกษา

ทุนธนาคารกสิกรไทย

มอบสำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์เท่านั้น มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ไม่มีรายวิชาใดได้ระดับ F, U หรือ W มีความประพฤติดี เสียสละต่อส่วนรวม ทุนนี้สนับสนุนค่าหน่วยกิตจนจบการศึกษา

ทุนการศึกษาระดับชั้นปีสุดท้าย

สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครองถึงแก่กรรม หรือไม่สามารถให้เงินทุนในการเรียนต่อไปได้ โดยต้องเป็นนักศึกษาระดับชั้นปีสุดท้ายเท่านั้น

ทุนส่งเสริมพลังคุณธรรม

สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.30 เป็นแบบอย่างของความพากเพียรโดยสุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู)

ทุนโพธิ์ทอง

รายละเอียดทุนอื่นๆ

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาอื่นๆ อีกกว่า 20 ทุน

ติดตามเราได้ที่
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
line-logo.png
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 หมู่ 9 ถ.เทพรัตน ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
02-312-6300 ต่อ 1173
nited.hcu@gmail.com
LINE official: @nitedhcu
www.commarts.hcu.ac.th

© 2020 BY FACULTY OF COMMUNICATION ARTS

  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Black Instagram Icon